ภาพกิจกรรม
นักเรียน ม.ต้น ฉีดวัคซีน

เมื่อวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๖๔   นักเรียนโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ที่โรงพยาบาลปากน้ำโพ ๑ จำนวน ๒๒ รูป ตามความสมัครใจที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2564,19:56   อ่าน 232 ครั้ง