ภาพกิจกรรม

นักเรียน ม.ต้น ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
( จำนวน 8 รูป / ดู 63 ครั้ง )
นักเรียน ม.ปลาย ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
( จำนวน 8 รูป / ดู 70 ครั้ง )
นักเรียน ม.ต้น ฉีดวัคซีน
( จำนวน 10 รูป / ดู 87 ครั้ง )
กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
( จำนวน 11 รูป / ดู 87 ครั้ง )
ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์"
( จำนวน 16 รูป / ดู 198 ครั้ง )
จ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
( จำนวน 15 รูป / ดู 219 ครั้ง )
กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
( จำนวน 11 รูป / ดู 127 ครั้ง )
กิจกรรมถวายภัตตาหารเพล
( จำนวน 0 รูป / ดู 120 ครั้ง )
กิจกรรมถวายภัตตาหารเพล
( จำนวน 10 รูป / ดู 105 ครั้ง )
กิจกรรมถวายภัตตาหารเพล
( จำนวน 8 รูป / ดู 90 ครั้ง )
กิจกรรมถวายภัตตาหารเพล
( จำนวน 10 รูป / ดู 89 ครั้ง )
กิจกรรมถวายภัตตาหารเพล
( จำนวน 10 รูป / ดู 96 ครั้ง )