ภาพกิจกรรม

กิจกรรมมอบทุนการศึกษานักธรรมชั้นตรี
( จำนวน 9 รูป / ดู 67 ครั้ง )
กิจกรรมอบรมนักธรรมชั้นตรี ก่อนสอบธรรมสนามหลวง
( จำนวน 13 รูป / ดู 69 ครั้ง )
กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕
( จำนวน 10 รูป / ดู 64 ครั้ง )
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
( จำนวน 14 รูป / ดู 127 ครั้ง )
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2565
( จำนวน 12 รูป / ดู 135 ครั้ง )
พิธีทอดผ้าป่าส่งเสริมการศึกษา ปีที่ 1
( จำนวน 15 รูป / ดู 419 ครั้ง )
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
( จำนวน 21 รูป / ดู 420 ครั้ง )
พิธีบรรชาสามเณรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
( จำนวน 14 รูป / ดู 358 ครั้ง )
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.และอุดมศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 220 ครั้ง )
นักเรียน ม.ต้น ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
( จำนวน 8 รูป / ดู 357 ครั้ง )
นักเรียน ม.ปลาย ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
( จำนวน 8 รูป / ดู 364 ครั้ง )
นักเรียน ม.ต้น ฉีดวัคซีน
( จำนวน 10 รูป / ดู 364 ครั้ง )