ภาพกิจกรรม

พิธีทอดผ้าป่าส่งเสริมการศึกษา ปีที่ 1
( จำนวน 15 รูป / ดู 36 ครั้ง )
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
( จำนวน 21 รูป / ดู 44 ครั้ง )
พิธีบรรชาสามเณรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
( จำนวน 14 รูป / ดู 70 ครั้ง )
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.และอุดมศึกษา
( จำนวน 10 รูป / ดู 85 ครั้ง )
นักเรียน ม.ต้น ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
( จำนวน 8 รูป / ดู 202 ครั้ง )
นักเรียน ม.ปลาย ฉีดวัคซีน เข็มที่ 2
( จำนวน 8 รูป / ดู 216 ครั้ง )
นักเรียน ม.ต้น ฉีดวัคซีน
( จำนวน 10 รูป / ดู 231 ครั้ง )
กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔
( จำนวน 11 รูป / ดู 230 ครั้ง )
ฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์"
( จำนวน 16 รูป / ดู 539 ครั้ง )
จ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
( จำนวน 15 รูป / ดู 599 ครั้ง )
กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
( จำนวน 11 รูป / ดู 270 ครั้ง )
กิจกรรมถวายภัตตาหารเพล
( จำนวน 0 รูป / ดู 243 ครั้ง )