ภาพกิจกรรม
จ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท ให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา  จังหวัดนครสวรรค์ ได้ดำเนินการถวายเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ให้กับผู้มิสิทธิรับเงินโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการใช่จ่ายเงินตามประกาศของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมโรงเรียนคีรีวงศ์  โดยมีพระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์  ผู้จัดการโรงเรียนเป็นประธานมอบ
------------------------------------------------------
ทั้งนี้  โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้ดำเนินการประกาศให้นักเรียนงดออกบิณฑบาตตั้งแต่วันที่
๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา เพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนต้องเสี่ยงกับการรับเชื้อโรคโควิด 19  โดยจัดให้มีการถวายภัตตาหารในโครงการอู่ข้าว อู่น้ำ จนถึงปัจจุบัน

โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2564,22:44   อ่าน 599 ครั้ง