ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ ฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา นำนักเรียนพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก  ในบริเวณโรงเรียน ที่พักของนักเรียน โดยช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พาหะนำโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่กระจายการระบาด
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2564,16:01   อ่าน 128 ครั้ง