กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวลลิตภัทร ชาญตะบะ
ครูประจำวิชา
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์